پیاده سازی کارخانه هوشمند مبتی بر ربات تلگرام

راه های ارتباطی با ما


h.fazli1998@gmail.com:ایمیل


تلفن : 02133333333


موبایل : 09121234567


آدرس:استان مرکزی،شهرستان ساوه،شهرک صنعتی کاوه،خیابان نهم


@hadise99_factory_bot:ربات تلگرامی