پیاده سازی کارخانه هوشمند مبتی بر ربات تلگرام

کارخانه هوشمند چیست؟


کارخانه هوشمندنسل جدید کارخانه مبتنی بر اینترنت اشیا است که در مدیریت تولید مطرح شده است. به ‌موازات توسعه فن‌ آوری‌ های اطلاعات و ارتباط، اینترنت، شبکه‌ های بی‌ سیم، تولید توسعه ‌یافته و صنعتی تغییرات جدی و عمیقی را تجربه کرده است. کارخانه‌ ها در پاسخ به آشفتگی پیچیده بازار مدرن انعطاف‌ پذیرتر از همیشه شده ‌اند. مفاهیم مدرن سیستم‌ های تولید، به یکپارچه‌ سازی عمودی و افقی همه شرکت ‌کنندگان در فرایند تولید نیاز دارد. این ادغام، پایه و اساس یک تغییر بنیادین در نحوه تولید را ایجاد می ‌کند که صنعتگران آلمانی از آن به ‌عنوان نسل چهارم صنعت یا صنایع ۴.۰ یاد می ‌کنند. ایده اصلی این صنایع بر مبنای همگام سازی توسعه تولید صنعتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر استپنج ویژگی اصلی کارخانه هوشمند


متصل بودن (Connected)

بهینه‌ سازی شده (Optimized)

شفافیت (Transparent)

پیش کنشگرانه (Proactive)

چابکی (Agile)